Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen
  • Currently 3.00/5
Rate This Show
+Add Episode
XTitle: Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen
Genres: Comedy, Historical
Status: Completed

Second season of Nobunaga no Shinobi.


Views
Added
Episode
Title

26

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 26
360 views
53 days ago

25

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 25
354 views
60 days ago

24

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 24
375 views
67 days ago

23

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 23
340 views
74 days ago

22

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 22
358 views
81 days ago

21

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 21
160 views
88 days ago

20

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 20
87 views
95 days ago

19

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 19
135 views
102 days ago

18

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 18
99 views
109 days ago

17

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 17
99 views
116 days ago

16

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 16
119 views
123 days ago

15

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 15
92 views
129 days ago

14

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 14
169 views
137 days ago

13

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 13
210 views
144 days ago

12

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 12
135 views
151 days ago

11

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 11
148 views
158 days ago

10

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 10
124 views
165 days ago

9

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 9
165 views
172 days ago

8

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 8
172 views
179 days ago

7

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 7
145 views
186 days ago

6

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 6
137 views
193 days ago

5

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 5
173 views
200 days ago

4

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 4
306 views
207 days ago

3

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 3
344 views
214 days ago

2

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 2
209 views
221 days ago

1

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 1
389 views
228 days ago