Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen
  • Currently 3.00/5
Rate This Show
+Add Episode
XTitle: Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen
Genres: Comedy, Historical
Status: Ongoing

Second season of Nobunaga no Shinobi.


Views
Added
Episode
Title

24

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 24
190 views
6 days ago

23

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 23
297 views
13 days ago

22

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 22
307 views
20 days ago

21

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 21
131 views
27 days ago

20

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 20
57 views
34 days ago

19

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 19
87 views
41 days ago

18

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 18
72 views
48 days ago

17

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 17
74 views
55 days ago

16

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 16
84 views
62 days ago

15

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 15
65 views
68 days ago

14

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 14
136 views
76 days ago

13

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 13
143 views
83 days ago

12

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 12
114 views
90 days ago

11

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 11
126 views
97 days ago

10

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 10
103 views
104 days ago

9

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 9
139 views
111 days ago

8

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 8
137 views
118 days ago

7

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 7
123 views
125 days ago

6

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 6
113 views
132 days ago

5

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 5
148 views
139 days ago

4

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 4
290 views
146 days ago

3

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 3
321 views
153 days ago

2

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 2
177 views
160 days ago

1

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen Episode 1
361 views
167 days ago